Udlån og leje af lokaler

Udlån og leje af Guldborgsund Hallerne

Guldborgsund Hallerne er:
Ejegod Hallen, Gedser Idræts- og Medborgerhus, Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Marinestationen, Nykøbing F. Hallerne, Stubbekøbing Hallen og Væggerløse Hallen

Guldborgsund Hallerne udlånes/udlejes til både foreninger, virksomheder og privatpersoner.
Virksomheder og privatpersoner benævnes "kommercielle kunder".

Kontaktperson ved lån af haller til foreningsaktivitet:
Halinspektør 
Janne Sømose Jørgensen
Tlf.: 25 18 01 10
E-mail: jsjo@guldborgsund.dk

Kontaktperson ved leje af haller samt tilkøb – kommercielle aktiviteter:
Assisterende Halinspektør
Mark Stig Andersen
Tlf.: 25 18 01 51
E-mail: msan@guldborgsund.dk

Sommertræning:

Alle fortløbende træningspas i perioden 1. maj til 30.juni 2017, skal søges som fortløbende tider - ansøgning senest den 15. april 2017

Sådan anvises der

udlån, leje, ordensregler

Læs mere

Afregningsmodel

Kommercielle aktiviteter / lejere

Læs mere
"Om Guldborgsund Hallerne"
"Takster lån og leje 2016 - 2017"

Idrætshaller

Lukkedage/helligdage og ferier 2017

Store bedeag: 12. maj.
Kr. Himmelsdag: 25. maj.
Pinse: 4. og 5. juni.

Alle ovenstående lukkede/begrænsede dage, er dog åben for kommerciel udlejning